United Call Centers își propune să stabilească un mediu standard de infrastructură și de tehnologie a informației în conformitate cu cerințele internaționale, cu o securitate totală a datelor. Colegii noștri lucrează în conformitate cu așteptările ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 și PCI-DSS 3.1, utilizând cele mai recente tehnologii bazate pe cloud.

Toate serviciile noastre sunt clar definite și sunt furnizate în conformitate cu procedurile standard de operare (SOP). Acestea sunt create în conformitate cu practicile din cadrul ITIL pentru a ne asigura că serviciile sunt concepute de la zero pentru a răspunde așteptărilor strategice și pentru a asigura o tranziție fără probleme.

SOP

United Call Centers își proiectează și implementează serviciile în conformitate cu procedurile standard de operare (SOP) în conformitate cu cadrul ITIL. Echipa noastră de management poate oferi soluții gata pregătite partenerilor noștri în câteva zile (în funcție de mărimea și complexitatea proiectului). Fiecare proiect este condus de un manager de cont care acționează ca punct unic de contact (SPOC) în gestionarea relațiilor cu clienții. SOP-urile definesc în continuare activitatea individuală și de cooperare a departamentelor UCC. Acestea includ contabilitatea și funcțiile de back-office, cum ar fi resursele umane, recrutarea, finanțele și salarizarea, vânzările și activitățile de marketing.

ITIL

Practicile ITIL (Information Technology Infrastructure Library) sunt larg răspândite în sectorul serviciilor de afaceri. Utilizarea acestora ajută UCC să creeze strategii, să planifice, să implementeze și să opereze servicii neîntrerupte, într-un mod organizat și eficient. Pe baza abordării noastre de îmbunătățire continuă a serviciilor, ne străduim să explorăm în mod conștient și proactiv oportunitățile de creștere a eficienței și să facem recomandări privind introducerea de inovații.

ISO 27001

United Call Centers Kft. (Ltd.) își exploatează sistemul de management al securității informațiilor în conformitate cu certificatul ISO 27001:2013 în domeniul de aplicare al sistemului de securitate a informațiilor legat de activitățile de servicii de Call Center.

Securitate IT

UCC operează sisteme software de Call Center sigure și fiabile în cloud, în conformitate cu cele mai recente tehnologii. Aceste sisteme utilizează protecție firewall și antivirus, prevenire a penetrării, suprapuse și funcționează în conformitate cu cerințele BCP/DR.

Serviciile noastre interne și internaționale sunt protejate prin utilizarea mai multor măsuri de securitate diferite. Protejăm datele și informațiile clienților noștri și ale companiei noastre în lumina politicii actuale de securitate a informațiilor (ISP).

Protejăm informațiile în funcție de nivelul de confidențialitate, utilizând protecția prin parolă, 2FA și criptare. Sistemele noastre sunt protejate împotriva accesului ilegitim prin separarea logică a nivelurilor de acces, instrumente de monitorizare și virtualizare.

Colegii noștri primesc cursuri de sensibilizare privind securitatea informațiilor, pe lângă cursurile de formare în domeniul serviciilor, care conțin cele mai importante așteptări și cerințe pentru menținerea securității. Managerul dedicat IT și de conformitate este responsabil de respectarea cerințelor de mai sus.