UCC este membru al Global Compact

Alături de 12.000 de companii la nivel global, UCC face parte din UN Global Compact, care este cea mai mare organizație de sustenabilitate din lume.

Obiectivele Global Compact

1. Desfășurarea afacerilor și crearea unei strategii în conformitate cu cele zece principii, având în vedere drepturile omului, munca, mediul și anticorupția.

2. Luarea de măsuri strategice pentru a atinge obiective mai mari ale societății, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, concentrându-se pe colaborare și inovare.

Drepturile omului

Principiul 1: Întreprinderile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional; și

Principiul 2: să se asigure că nu sunt complice la încălcarea drepturilor omului.

Munca

Principiul 3: Întreprinderile ar trebui să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă;

Principiul 4: eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie;

Principiul 5: abolirea efectivă a muncii copiilor; și

Principiul 6: eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.

Mediu

Principiul 7: Întreprinderile ar trebui să sprijine o abordare preventivă a provocărilor de mediu;

Principiul 8: să întreprindă inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu; și

Principiul 9: să încurajeze dezvoltarea și difuzarea de tehnologii ecologice.

Anticorupție

Principiul 10: Întreprinderile ar trebui să acționeze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv a șantajului și a mitei.

Codul de conduită

Pentru a consemna normele și regulile de angajare, a fost creat Codul de conduită pentru United Call Centers Kft. (Ltd.) pentru a contribui la evidențierea valorilor noastre umane și pentru a facilita colaborările.

UCC este o companie furnizoare de servicii de call center, aceasta lucrează de zeci de ani la crearea unei echipe care poate comunica eficient și asertiv, cu cel mai înalt nivel de profesionalism, cu managementul, colegii și, în primul rând, cu clienții.

Prin introducerea Codului nostru de conduită dorim să stabilim exemple de comportament pentru angajați, pe care aceștia să le poată folosi în relațiile cu clienții, ajutând la o muncă de calitate și la consolidarea loialității.

Prezentul Cod de conduită conține orientări de bază aplicabile tuturor angajaților United Call Centers Kft. (Ltd.), inclusiv conducerea și proprietarii.

Normele morale ale UCC

1. Conduită licită și legală, responsabilitate personală și profesională, corectitudine în afaceri, remunerare corectă și echitabilă în funcție de efortul individual și de standardele industriei.

2. Demnitatea umană, drepturile personale, respectul pentru viața privată, tratament egal, oportunități egale. Conducerea trebuie să respecte viața privată a angajaților, comunicarea personală a angajaților nu trebuie să pună în pericol buna reputație a UCC.

3. Stabilirea unui mediu de lucru ideal, asigurarea respectării normelor de sănătate și securitate, crearea unor medii de birou adaptate, BCP/DR, controale de sănătate la locul de muncă, capacități de prim ajutor.

4. Responsabilitatea socială corporativă, donarea de sânge, acțiuni de caritate, susținerea evenimentelor de caritate.

5. Conștiința de mediu, educarea angajaților cu privire la valorile de mediu și creșterea sensibilității acestora, astfel încât un comportament conștient, etic să apară în alegerile lor (de exemplu, colectarea selectivă a deșeurilor, sănătate și fitness, alegeri fără plastic etc.).

Normele morale ale angajaților

1. Comportament adecvat așteptat în general, îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale și a descrierilor postului fără întrerupere, comportament conform valorilor umane de bază și normelor sociale.

2. Cooperare și muncă în echipă, atât cu conducerea, cât și cu colegii, inclusiv relațiile dintre parteneri și colegi. UCC respectă și se așteaptă să respecte Codul Muncii.

3. Obligația de informare și comunicare, părțile respectabile sunt obligate să se informeze reciproc cu privire la orice fapt, date, împrejurări sau modificări ale acestora care au legătură cu angajarea și care sunt obligatorii atât pentru Angajat cât și pentru Angajator.
Stilul de comunicare implicit al UCC este o manieră prietenoasă și curtenitoare, o voce respectuoasă și amabilă, care creează întotdeauna o atmosferă informală. Considerăm că este important să activăm aceste principii în comunicare, fie că este față de parteneri sau față de colegi.

4. Confidențialitatea, fiecare angajat este obligat să păstreze toate informațiile confidențiale, secretul de afaceri, datele ca fiind secrete despre Angajator, despre activitățile sale, relațiile contractuale sau clienți, fără a se ține cont de durată, și trebuie să se abțină de la a le dezvălui unor terțe persoane.

Codul de conduită complet al UCC este public și disponibil tuturor.